Category Archives: Vaccine chống Vrus Vũ Hán

Không để vaccine là chùm khế ngọt

Nguyễn Huy Cường 1.Về vaccine Hiện nay các nguồn vaccine từ thế giới vào Việt Nam dưới hình thức viện trợ, hỗ trợ, cho tặng rất nhiều. Số vacinne Việt Nam sản xuất cũng sắp góp mặt. Số vaccine tự … Continue reading

Posted in Vaccine chống Vrus Vũ Hán | Leave a comment