Category Archives: Hội nghị An ninh München (Munich)

Tầm quan trọng của Hội nghị An ninh München (Munich)

Thục-Quyên Hội nghị An ninh Munich (Münchner Sicherheitskonferenz MSC) là một hội nghị quốc tế, do một hiệp hội phi lợi nhuận tổ chức tại Munich vào tháng 2 hàng năm kể từ năm 1963. Mục đích của MSC là … Continue reading

Posted in Hội nghị An ninh München (Munich) | Leave a comment