Category Archives: Văn hóa súng

Văn hóa súng

Trần Doãn Nho Tháng 5 ở Hoa Kỳ, đáng lẽ là tháng gắn liền với mùa xuân qua những lễ hội như Ngày Của Mẹ, lễ ra trường của sinh viên học sinh, thì năm nay, lại được đánh dấu … Continue reading

Posted in Văn hóa súng | Leave a comment