Category Archives: CS Việt Nam tổ chức chống dại dịch virus Vũ Hán

Qua việc chống dịch, càng lộ rõ cách làm ngu con người

Nguyễn Đình Cống Qua việc chống dịch covid Vũ Hán người Việt đã thể hiện nhiều điều tích cực và lô rõ nhiều tiêu cực. Điều tích cực, tốt đẹp chủ yếu từ đạo đức, tình cảm của người dân. … Continue reading

Posted in CS Việt Nam tổ chức chống dại dịch virus Vũ Hán | Leave a comment