Category Archives: cách mạng

Khi những người trẻ thổi bùng ngọn gió thay đổi xã hội

Trương Minh Vũ Những gương mặt trẻ tuổi đang dẫn đầu các phong trào đấu tranh dân chủ ở khắp nơi. Như một công thức được chứng minh trên thực tế, ở bất kỳ nơi nào có bất công áp … Continue reading

Posted in cách mạng, Tuổi trẻ thức tỉnh | Leave a comment

Việt Nam cần một cuộc cách mạng?

Nguyễn Quang Duy Bài viết trước “Thoát Trung mà thoát cái gì?” nêu ý kiến các tổ chức đấu tranh hải ngoại nên chuyển đổi cách đấu tranh sang cạnh tranh chính trị, một số bạn đọc hỏi tôi vậy … Continue reading

Posted in cách mạng | Leave a comment

Các cuộc cách mạng

Ngụy Hữu Tâm „Nhìn người lại nghĩ đến ta“. Hãy xem người Đức vốn có lịch sử gần đây nhất – khá tương đồng với nhiều cuộc cách mạng và chiến tranh rồi bị chia cắt như Hàn Quốc-Triều Tiên … Continue reading

Posted in cách mạng | Leave a comment