Category Archives: Kyal Sin

8/3 tiếc thương “Những bóng mây qua trời”

Bài 1 – Sống mãi Kyal Sin Sống mãi một Ky-an-Sin Của My-an-ma Phật giáo thuận thành Em là Phật nữ hiện hình Để dâng hiến thân mình Cho cuộc đấu tranh. Vì nhân quyền xứ sở Ngực áo em … Continue reading

Posted in Biểu Tình, Kyal Sin, Miến Điện, Tự do dân chủ | Leave a comment