Category Archives: Trương Thị Mai

Bà Trương Thị Mai thôi chức Thường trực Ban Bí thư

Thứ Năm, 16-5-2024 Đây là tin chính thức, có khác ít nhiều so với tin chúng tôi đưa buổi sáng trong bài viết của Lê Văn Đoành – Xin cáo lỗi cùng bạn đọc. Bauxite Việt Nam Bộ Chính trị … Continue reading

Posted in Quan chức tứ trụ, Trương Thị Mai | Leave a comment

Tin nóng về Hội nghị Trung ương 9 sắp diễn ra

Lê Văn Đoành Thứ Ba, 14-5-2024 Còn hai ngày nữa Hội nghị Trung ương 9 mới diễn ra, nhưng càng đến gần sự kiện quan trọng này, thông tin trên mạng xã hội càng bị nhiễu loạn. Nhiều tin hỏa … Continue reading

Posted in Quan chức tứ trụ, Trương Thị Mai | Leave a comment