Category Archives: Phê bình văn học

Tại đây, “Vào đời” đã ra đời

Lưu Trọng Văn Hồi nhỏ cha gã vài lần sai gã đến toà nhà 49 Trần Hưng Đạo này để đưa bản thảo cha gã viết gửi cho Nhà XB Văn học. Gã nhớ khi ấy toà nhà xuống cấp … Continue reading

Posted in Lưu Trọng Văn, Phê bình văn học | Leave a comment