Category Archives: Nong dân Việt Nam và sự bần cùng hóa

Tình cảnh nông dân miền Tây ngày nay

Nguyễn Văn Tuấn Câu chuyện trên bàn cà phê sáng nay ở một làng quê miền Tây có thể tóm tắt như vầy: một gia đình có 5 công đất có thu nhập chừng 36 triệu đồng (tức 1650 USD) … Continue reading

Posted in Nong dân Việt Nam và sự bần cùng hóa | Leave a comment