Category Archives: Thái Anh Văn

Lênin và Thái Anh Văn

Tạ Duy Anh  Xin nói ngay, việc dư luận trách móc lãnh đạo Nghệ An trong vụ dựng tượng Lênin là trách sai.  Nghệ An không phải cứ MUỐN làm việc đó mà được! Nghệ An không phải cứ KHÔNG … Continue reading

Posted in Chủ nghĩa Mác-Lê, Thái Anh Văn, Xuất khẩu lao động | Leave a comment

Đài Loan và cuộc tranh đấu vì dân chủ

Một lực lượng vì lợi ích chung trong một trật tự quốc tế đang thay đổi Thái Anh Văn, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Foreign Affairs, November/December 2021 Trần Ngọc Cư dịch và phụ chú Dẫn nhập của Dịch … Continue reading

Posted in Thái Anh Văn, Đài Loan | Leave a comment

Hai gai đều nhọn anh Tập nhổ gai nào? (两根刺都尖了,习近平先生想拔哪一根吗?)

Nguyen Khan 如果习近平和中国国家的形象变得如此无耻和無人道,那么在这场大流行中,蔡英文和台湾的形象将变得越来越友善和富有同情心。如此之多,以至于美国总统唐纳德·特朗普的长子惊叫声说:现在是承认台湾为独立国家的时候了。以至几十个人的欧盟议员亦呼吁需要承认台湾成为世界卫生组织的正式成员。 现在台湾已经成为习近平面前一太尖锐的荆棘。习近平对执政党,对中国人民和对国际社会都失去了如此多的声望,因此拔掉这荆棘 – 台湾 – 的亊可能是将内部动荡推向那边海峡的优先事项,重塑自己的形象。困难在于美国和国际共同是否会都闭着眼睛让习近平踩踏上这美丽而仁愛的花朵 – 蔡英文? Nếu hình ảnh Tập Cận Bình và nhà nước TC trở nên trơ trẽn vô nhân đạo bao nhiêu, thì hình ảnh bà Thái Anh Văn và Đài Loan càng … Continue reading

Posted in Biển Đông, Mặt thật Tàu cộng, Thái Anh Văn | Leave a comment