Category Archives: Thương mại Việt – Trung

Ớt cay xé lưỡi nhưng xoài còn đắng đến thắt tim

Vũ Kim Hạnh Con số khó tin mà có thật: Trong tổng lượng xoài xuất khẩu sang Trung Quốc năm qua, 99% là xuất tiểu ngạch, chỉ có 1% là đi chính ngạch! 150 triệu USD xoài xuất sang Trung … Continue reading

Posted in Thương mại Việt - Trung | Leave a comment