Category Archives: Vụ Việt Á

Đại án Kit Việt Á khép lại hay mở ra?

Nguyen Khan Với nhà chức trách, đem đại án Kit Việt Á ra xét xử là để khép lại một vụ án tham nhũng động trời. Vừa móc ngoặc tham nhũng có hệ thống, vừa có số lượng lớn cán … Continue reading

Posted in Covid 19, tham nhũng, Vụ Việt Á | Leave a comment

Nước mắt “cá sấu”

Đinh Quang Anh Thái / Tự Lực Bookstore

Posted in Hối lộ, quan chức, tham nhũng, Vụ Việt Á | Leave a comment