Category Archives: Lương thực

Chuyện lương thực, gạo

Nguyễn Thông  Kỳ 1: Ngẫm lại tiếng Việt ta, trải qua năm qua tháng có những từ, những cách nói gần như mất hẳn trong đời sống, nếu muốn tìm hiểu nó chỉ có thể lục tìm ở cuốn từ … Continue reading

Posted in Lương thực, Quản lý kinh tế, Quản lý xã hội | Leave a comment