Category Archives: Trí thức bất đồng

Thăm đồi thông Phương Bối

Mạc Văn Trang Được bạn Nhân và bạn Nhã rủ đi chơi thăm Đồi thông Phương Bối. Bọn mình khoái chí OK ngay! Đồi Thông Phương Bối ở Đường Lê Thị Riêng, Thôn 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng, một đồi … Continue reading

Posted in Mạc Văn Trang, Nguyễn Đức Sơn, Thích Nhất Hạnh, Trí thức bất đồng | Comments Off on Thăm đồi thông Phương Bối