Category Archives: Ngô Đình Diệm

Ông Ngô Đình Diệm: Việt gian thời hiện đại

Nguyễn Ngọc Lanh Gia đình thanh bạch của Thượng thư Ngô Đình Khả, hình chụp năm 1905- Từ trái: Ngô Thị Giao (sau này là nhạc mẫu của ông Trần Trung Dung,) bà Ngô Đình Khả bồng Ngô Thị Hiệp … Continue reading

Posted in Ngô Đình Diệm | Leave a comment

8 điều đáng chú ý về Hiến pháp 1956 của Việt Nam Cộng hòa

Võ Văn Quản Chúng ta có thể học được gì từ bản Hiến pháp của nền Đệ nhất Cộng hòa? Bản Hiến pháp 1956 của Việt Nam Cộng hòa được công bố vào ngày 26/10/1956. Đồ họa: Luật Khoa. Ảnh … Continue reading

Posted in Hiến Pháp, Ngô Đình Diệm, Việt Nam Cộng hòa | Leave a comment