Category Archives: Tản mạn thời thế

Tạp ghi tháng Tám

Từ Thức Có một thứ chủ nghĩa hiện sinh vô thức (nói đơn giản là hành xử hiện sinh mà không đủ tri thức để biết nó là cái gì – đúng như thời Kafka sống) trong đầu óc của … Continue reading

Posted in Tản mạn thời thế | Leave a comment