Category Archives: Đổi mới thể chế

Đến lúc Việt Nam phải thay đổi

Nguyễn Quang Dy Việt Nam đã cải cách “vòng một” từ năm 1986, làm thay đổi diện mạo đất nước về kinh tế. Nhưng cải cách đã hết đà nên đến lúc Việt Nam phải cải cách “vòng hai” để … Continue reading

Posted in Đổi mới lần hai, Đổi mới thể chế, Đổi mới và thoái trào | Leave a comment