Category Archives: Trung Đông

Biên niên sử bỏ túi về xung đột Israel – Palestine: Từ góc nhìn công pháp quốc tế

Nguyễn Quốc Tấn Trung Cuộc tranh chấp điển hình nhất, dai dẳng nhất về chủ quyền lãnh thổ. Lịch sử xung đột giữa người Israel và người Palestine có lẽ là một câu chuyện có nhiều góc nhìn phân cực … Continue reading

Posted in chiến tranh, Công pháp quốc tế, Trung Đông | Leave a comment