Category Archives: Quan hệ Việt Nam – EU

Bầu cử ở châu Âu, Việt Nam chịu tác động như thế nào?

BBC Tiếng Việt  13 tháng 6 2024 Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu 2024 khép lại, ghi nhận những chiến thắng cho phe cánh hữu trong kết quả sơ bộ. Nhiều chuyên gia nhận định cuộc bầu cử này … Continue reading

Posted in Quan hệ Việt Nam - EU | Leave a comment

Bồ Tát EUDAG

Thục Quyên Những người theo Phật giáo Đại thừa đều ít nhiều đã từng nghe đến Bồ tát Quan Thế Âm, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ tát Phổ Hiền, Bồ tát Địa Tạng… Đúng là Bồ tát EUDAG … Continue reading

Posted in Hiệp định EVFTA, Quan hệ Việt Nam - EU | Leave a comment