Category Archives: Tô Văn Trường

Đúng là vãi với con số thống kê!

Tô Văn Trường Tôi đã có số bài viết phân tích về các phương pháp thống kê của Việt Nam còn nhiều vấn đề phải suy ngẫm, điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tế … Continue reading

Posted in báo chí, Con số thống kê, quốc hội, Tô Văn Trường | Leave a comment

Vụ chuyển hơn 600 ha rừng để làm dự án hồ thủy lợi: Dự án hồ chứa nước Ka Pét và bài toán được – mất

Tô Văn Trường Thứ sáu, 08/09/2023 Đã tham khảo các thông tin, dữ liệu về Dự án hồ chứa nước Ka Pét (xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), lắng nghe nội dung buổi họp báo của lãnh … Continue reading

Posted in Bảo vệ môi trường, Bảo vệ rừng, Phá rừng, Tô Văn Trường | Leave a comment