Category Archives: Dịch thuật

Vấn đề của Giáo dục và Khoa học Xã hội Nhân văn: Chuyện không lớn nhưng đáng băn khoăn

Hoàng Hưng  Tuy cố gắng đổi mới, nhưng Giáo dục VN quá nhiều bất cập. Chỉ một đề thi Ngữ Văn chọn học sinh giỏi quốc gia PTTH 2023-2034 đã để lộ ra: Trình độ hạn chế của những người … Continue reading

Posted in Dịch thuật, Giáo dục, Hoàng Hưng, Ngữ văn | Leave a comment