Category Archives: Mua quan bán tước

Cáo trạng thay… Cương lĩnh chính trị Đại hội Đảng lần thứ 13

Trân Văn Mười ngày trước khi Đảng CSVN khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13, dân chúng Việt Nam sôi sùng sục khi báo chí Việt Nam giới thiệu một cáo trạng do Viện Kiểm sát … Continue reading

Posted in Mua quan bán tước, Nhân sự đảng | Leave a comment