Category Archives: Biên chế công an

Giảm biên chế xã hay tăng biên chế xã?

Nguyễn Ngọc Chu  Một đất nước chỉ nuôi công an để trị dân mà không chú trọng phát triển y tế, giáo dục (phát triển tri thức và thể chất) thì biết đất nước này theo mô hình rực rỡ … Continue reading

Posted in Biên chế công an, Quản trị nhà nước | Leave a comment