Category Archives: Phạm Xuân Nguyên

Nhớ Huy Đức

Nguyễn Quang Lập Viết & Đọc mùa hè 2024 đã ra, lại nhớ Huy Đức. Không có Huy Đức là một thiệt thòi của Viết & Đọc. Một là trang FB của HĐ rất đông khách, hai là HĐ giới … Continue reading

Posted in Huy Đức, Nguyễn Quang Lập, Phạm Xuân Nguyên, tù nhân lương tâm | Comments Off on Nhớ Huy Đức

Huy Đức đi đâu?

Phạm Xuân Nguyên 3-6-2024 Tôi đưa lên đây hai bức ảnh cùng trong một tuần.

Posted in Huy Đức, Phạm Xuân Nguyên, tù nhân lương tâm | Leave a comment

“Tranh treo”

Phạm Xuân Nguyên Tranh treo không phải tranh treo nhưng là tranh treo. Nghĩa là tranh treo không phải tranh được treo. Tranh treo nghĩa là tranh không được treo. Tức thị là tranh treo.  Như là án treo. Cuộc triển … Continue reading

Posted in Nhân Quyền, Phạm Xuân Nguyên, Tự do ngôn luận, văn hoá | Leave a comment