Category Archives: Phạm Xuân Nguyên

“Tranh treo”

Phạm Xuân Nguyên Tranh treo không phải tranh treo nhưng là tranh treo. Nghĩa là tranh treo không phải tranh được treo. Tranh treo nghĩa là tranh không được treo. Tức thị là tranh treo.  Như là án treo. Cuộc triển … Continue reading

Posted in Nhân Quyền, Phạm Xuân Nguyên, Tự do ngôn luận, văn hoá | Leave a comment