Category Archives: Vụ Thiền Am

Về Thông cáo báo chí của Nhóm luật sư đại diện Thiền Am (*)

Nguyễn Tuấn Nhóm luật sư đại diện Thiền Am mới ra một thông cáo báo chí về vụ việc xảy ra ở Thiền Am vào ngày 24/9/2022. Bản thông cáo cung cấp thêm nhiều thông tin giúp chúng ta (người … Continue reading

Posted in luật pháp, Vụ Thiền Am | Leave a comment