Category Archives: Liêm chính học thuật

Liêm chính học thuật và xa hơn…

Lê Học Lãnh Vân Trong sự việc ồn ào trên mạng về Liêm chính Học thuật liên quan tới trường hợp PGS Đinh Công Hướng, tôi xin tham gia trình bày các điểm như dưới đây: A. TRƯỜNG HỢP ĐÓ … Continue reading

Posted in Dân trí, Giáo dục, Liêm chính học thuật, văn hoá | Leave a comment