Category Archives: Vận mệnh tương đồng

“Việt Nam sẽ không thể là Trung Quốc”

An Viên Việt Nam không phải là Trung Quốc, nhưng Trung Quốc sẽ là Việt Nam tiếp theo trong tương lai.    Foreign Policy ngày 6.6 nhận định, Việt Nam sẽ không thể là Trung Quốc. Bài viết này đến … Continue reading

Posted in Cùng chung ý thức hệ, Quan hệ Việt - Trung, Vận mệnh tương đồng | Leave a comment