Category Archives: Vận mệnh tương đồng

‘Lấy đá ghè chân mình,’ ông Tập có được ‘Cộng đồng chung vận mệnh’ với Hà Nội

14/12/2023 Ông Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng thưởng trà tại Hà Nội, 12/12/23. Chủ tịch Tập Cận Bình năm lần bảy lượt nhắc đi nhắc lại trên “nhandan.vn” về khái niệm “Cộng đồng chia sẻ tương lai”, “Sáng … Continue reading

Posted in Quan hệ Việt - Trung, Tập Cận Bình, Vận mệnh tương đồng, Đinh Hoàng Thắng | Leave a comment

“Việt Nam sẽ không thể là Trung Quốc”

An Viên Việt Nam không phải là Trung Quốc, nhưng Trung Quốc sẽ là Việt Nam tiếp theo trong tương lai.    Foreign Policy ngày 6.6 nhận định, Việt Nam sẽ không thể là Trung Quốc. Bài viết này đến … Continue reading

Posted in Cùng chung ý thức hệ, Quan hệ Việt - Trung, Vận mệnh tương đồng | Leave a comment