Category Archives: Đạo Phật và vận nước

Tuệ giác của đạo Phật và vận nước Việt Nam

Nguyễn Duy Vinh Đạo là con đường. Đạo hiểu theo nghĩa rộng hơn là cách sống. Đạo Phật là cách sống theo lời Phật dạy. Cách sống này thể hiện tuệ giác của người đã thực chứng được sự có … Continue reading

Posted in Đạo Phật và vận nước | Leave a comment