Category Archives: Người Việt bỏ nước

Dân tộc … lưu vong

Ngọc Vinh 1- Trong lịch sử nhân loại, có hai dân tộc chịu số phận bi thảm hơn các dân tộc khác. Rất không may, một trong hai lại là dân tộc Việt chúng ta. Một trong hai còn lại … Continue reading

Posted in Người Việt bỏ nước | Leave a comment

Quốc thể. Trăm đường trốn chạy. Chung một tủi hờn

Nguyễn Ngọc Chu Chiếc áo quốc thể duy nhất còn lại của họ là do tổ tiên truyền đời. Để mỗi lần đất nước lâm nguy, họ lại tự nguyện khoác lên mình hiến dâng cả tính mạng. Chưa kịp … Continue reading

Posted in Người Việt bỏ nước, Thoát Cộng | Leave a comment