Category Archives: Adam Smith

Adam Smith và “sự Phồn vinh của các Quốc gia”

Tôn Thất Thông  Giới thiệu: Ai cũng thừa nhận rằng, Adam Smith đã khai sinh lý thuyết kinh tế hiện đại, là cha đẻ của nền kinh tế mà ngày nay chúng ta gọi là tư bản chủ nghĩa. Điều … Continue reading

Posted in Adam Smith, Lý thuyết kinh tế chính trị xã hội | Leave a comment