Category Archives: Quan hệ Nhật – Việt

A Review of the book “Japan and Vietnam are natural allies” by Umeda Kunio

Posted on 26/07/2023 by Bauxite Việt Nam: Điểm sách “Nhật Bản và Việt Nam là đồng minh tự nhiên” của Umeda Kunio Nguyễn Đình Cống Translated by Nguyễn-Khoa Thái Anh I’m taking liberty to boldly write here a few things … Continue reading

Posted in Nguyễn Đình Cống, Nguyễn-Khoa Thái Anh, Quan hệ Nhật - Việt, Umeda Kunio | Leave a comment

Điểm sách “Nhật Bản và Việt Nam là đồng minh tự nhiên” của Umeda Kunio

Nguyễn Đình Cống Tôi mạnh dạn viết ra vài điều có thể “không dễ nghe” đối với TG cũng như đối với một vài người Việt Nam, nhưng tôi viết với tấm lòng kính trọng, biết ơn TG, ông Umeda … Continue reading

Posted in Nguyễn Đình Cống, Quan hệ Nhật - Việt | Leave a comment

Việt Nam – Nhật Bản đồng minh tự nhiên

Lưu Trọng Văn Bản gốc tiếng Nhật của cuốn sách có tên là Hiểu Việt Nam sẽ biết được nguy cơ của Nhật Bản (ý nói hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sẽ thấy nguy cơ … Continue reading

Posted in Quan hệ Nhật - Việt | Leave a comment

Chúng ta cùng chung con thuyền

Lưu Trọng Văn Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo tại bộ QP VN Xin có vài lời nhắn bảo họ Tập: Từ  nay hễ có một phái đoàn quốc phòng nước nào đến thăm Việt … Continue reading

Posted in Mặt thật và mặt trơ trẽn của Tàu Cộng, Quan hệ Nhật - Việt | Leave a comment