Category Archives: Dự án kinh té

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 50-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Ở ĐÂU VÀ NHƯ THẾ NÀO?

Nguyễn Ngọc Chu Ngày 20/8/2019 TBT Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 50-NQ/TW trong đó yêu cầu "Xây dựng cơ chế đánh giá an ninh và tiến hành rà soát an ninh đối với các dự án, hoạt … Continue reading

Posted in an ninh quốc phòng, Dự án kinh té | Leave a comment

Căn bệnh đang hoành hành trong các dự án kinh tế nhà nước (1)

Nguyễn Ngọc Chu Bệnh ảo tưởng là một căn bệnh nặng ở nước ta. Nghèo đói nhưng lại đi vay để sắm cái đắt tiền nhất mà người giàu hơn nhiều lần cũng không dám sắm. Đã lạc hậu, nhưng … Continue reading

Posted in Dự án kinh té, Đường sắt cao tốc Bắc Nam | Leave a comment