Category Archives: Việt Nam Đổi mới sáng tạo

Xây cái nhà hay “xây không gian tự do” để có sáng tạo

Dương Ngọc Thái Kỹ sư Dương Ngọc Thái [làm việc cho Google] vừa gửi cho tôi bài viết này, nhân anh đọc về "Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia" ở Hòa Lạc. Không lạ khi những "bộ óc … Continue reading

Posted in Huy Đức, Việt Nam Đổi mới sáng tạo | Leave a comment