Category Archives: Công ước quốc tế

ILO “hoan nghênh Việt Nam phê chuẩn Công ước Cơ bản về thương lượng tập thể”

Vũ Quốc Ngữ dịch Tất cả các đại biểu có mặt tại phiên họp Quốc hội vào ngày 14/66 đã bỏ phiếu đồng ý với việc phê chuẩn Công ước ILO 98 về Quyền tổ chức và thương lượng tập … Continue reading

Posted in Công ước quốc tế, Công đoàn độc lập | Leave a comment

Cần chế tài nghiêm khắc 3 công ước quốc tế về lao động

Phạm Chí Dũng Rất có thể là vào kỳ họp tháng 5 năm 2019, Quốc hội Việt Nam sẽ đưa vấn đề 3 công ước quốc tế để bỏ phiếu thông qua. Dấu hiệu nhượng bộ thứ hai “Nhận thức … Continue reading

Posted in Công ước quốc tế | Leave a comment