Category Archives: Nước Pháp

Khi người Pháp biểu tình, đình công, đốt phá

Từ Thức Nhìn từ xa, người ta có cảm tưởng có 2 chiến cuộc đang diễn ra ở Âu Châu: Ukraine và Pháp. Từ gần một tuần lễ, nước Pháp là một bãi chiến trường: giao tranh giữa người biểu … Continue reading

Posted in Biểu Tình, Nước Pháp | Leave a comment

230 năm Đại cách mạng Pháp (14.7.1789 – 14.7.2019) NƯỚC PHÁP MỘT LẦN TÔI ĐÃ GẶP

Lê Phú Khải Cách mạng Pháp được xem là cuộc cách mạng triệt để, tiêu biểu nhất mà các cuộc cách mạng tư sản trước đó ở Anh, ở Hà Lan chưa làm được. Vua Louis 16 và hoàng hậu … Continue reading

Posted in Nước Pháp | Leave a comment