Category Archives: Di tản về quê trong đại dịch

Chứng nào vẫn tật ấy!

Mạc Văn Trang Từ lúc tôi 18 tuổi cho đến nay 84 tuổi sống trong thể chế này, tôi chỉ thấy có một lần Đảng và Nhà nước này nhận sai lầm do mình gây ra và xin sửa sai … Continue reading

Posted in Di tản về quê trong đại dịch, Quản lý nhà nước trong đại dịch | Leave a comment