Category Archives: Lập pháp

Lập pháp ở Việt Nam cần cải tổ?

Hà Nguyên (VNTB) – ‘Tay nghề’ của những nhà lập pháp ở Quốc hội có vấn đề. Lập pháp là một trong ba chức năng của nhà nước, cùng với quyền hành pháp và quyền tư pháp hợp thành quyền … Continue reading

Posted in Lập pháp | Leave a comment