Category Archives: Ganh tị

Ganh tị trong giới có học

Nguyễn Văn Tuấn Một ông thầy chùa so đo số lần ‘views’, ‘likes’ và ‘subscribers’ trong đơn tố giác nhằm đưa một nhóm người tu tại gia vào tù. Đáng ngạc nhiên? Có lẽ không. Kết quả nghiên cứu khoa … Continue reading

Posted in Ganh tị, Trí thức | Leave a comment