Category Archives: Đạo đức cộng sản

Bài học mang tên Võ Văn Thưởng

Lưu Trọng Văn 

Posted in Võ Văn Thưởng, Đạo đức, Đạo đức cộng sản | Leave a comment

Bọn cơ hội chính trị

Phạm Đình Trọng Chú ngựa non rời háng mẹ ra với bầy đàn. Tự tin và hiếu thắng, ngựa non tin rằng bầy đàn già nua, cũ kỹ, an phận phải sửng sốt về sự mới mẻ, trẻ trung, đầy … Continue reading

Posted in Con đường quyền lực, Đạo đức cộng sản | Leave a comment

Bàn về sách “Sửa đổi lối làm việc”

Nguyễn Đình Cống Quyển sách “Sửa đổi lối làm việc” (SĐLLV) được Hồ Chí Minh viết năm 1947, lấy bút danh XYZ. Nó được các cơ quan tuyên truyền của Đảng đánh giá là “cuốn sách giáo khoa có nội … Continue reading

Posted in Cộng sản tha hóa, Đạo đức cộng sản | Leave a comment

Muốn thành rồng, thành hổ phải thay đổi quan niệm về chữ Đức

Đặng Văn Sinh Đạo đức là hệ thống quy tắc chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự nguyện điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, xã hội. Đạo đức … Continue reading

Posted in Đạo đức cộng sản | Leave a comment