Category Archives: Kinh tế thị trường định hướng XHCN

Lý thuyết kinh tế thị trường có định hướng XHCN ở bờ vực phá sản?

Phương Nguyên  (VNTB) – Với việc Đảng ‘điểm danh’ cựu Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, cho thấy lý thuyết ‘định hướng XHCN’ trong nền kinh tế thị trường đã phá sản. 

Posted in Kinh tế thị trường định hướng XHCN, Đảng CS Việt Nam | Leave a comment

Chuyện logic

Hoàng Dũng “[…] chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và … Continue reading

Posted in Kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nguyễn Phú Trọng | Leave a comment

Vài trao đổi cùng bác cả Trọng

Lưu Trọng Văn (cùng những bạn bè trên Fây đàm đạo cùng nhau quan bài viết) Bài viết tràn ngập lý luận của bác cả Trọng gã nghiêm túc đọc từ dòng đầu đến dòng cuối. Gã chú ý hơn … Continue reading

Posted in Kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nguyễn Phú Trọng | Leave a comment