Category Archives: Kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chuyện logic

Hoàng Dũng “[…] chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và … Continue reading

Posted in Kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nguyễn Phú Trọng | Leave a comment

Vài trao đổi cùng bác cả Trọng

Lưu Trọng Văn (cùng những bạn bè trên Fây đàm đạo cùng nhau quan bài viết) Bài viết tràn ngập lý luận của bác cả Trọng gã nghiêm túc đọc từ dòng đầu đến dòng cuối. Gã chú ý hơn … Continue reading

Posted in Kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nguyễn Phú Trọng | Leave a comment