Category Archives: Bần cùng hóa trong thể chế cộng sản

Cách mạng 4.0 hay những người yếu thế bị bỏ rơi

Ánh Liên Điều quan trọng, chính sách đất đai hiện tại liên đới đến bản chất thể chế, là một trong những lằn đỏ mà chính đảng (ĐCSVN) nghiêm cấm đụng vào. Chạm vào bản chất này, đồng nghĩa với … Continue reading

Posted in Bần cùng hóa trong thể chế cộng sản | Leave a comment