Category Archives: SGK

Sách giáo khoa và trách nhiệm Nhà nước

Huy Đức “Ông Nguyễn Kim Sơn là người rất ít ồn ào”  –   Đúng! Thức lâu mới biết đêm dài, tình hình rối nát của giáo dục chúng ta hiện nay đang rất cần một người như thế. Nguyễn Huệ … Continue reading

Posted in Giáo dục, SGK | Leave a comment