Category Archives: Orwell

Huxley, Orwell, Ionesco mô hình nào cho Việt Nam?

Từ Thức Đài truyền hình Pháp-Đức ARTE gần đây đặt câu hỏi: mô hình xã hội nào cho thế giới, Huxley hay Orwell? Aldous Huxley và George Orwell, hai nhà văn tiên tri của thế kỷ 19, đã tiên đoán … Continue reading

Posted in Huxley, Ionesco, Orwell, Từ Thức | Leave a comment