Category Archives: Trung Quốc bành trướng

Điểm sách “Silent Invasion”

Nguyễn Văn Tuấn Nhờ một bạn giới thiệu mà tôi biết đến cuốn sách “Silent Invasion” (1) của tác giả Clive Hamilton (2). Phải nói rằng đây là một cuốn sách, nói như Giáo sư John Fitzgerald, là rất đáng … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Trung Quốc bành trướng, Úc Châu | Leave a comment