Category Archives: Viếng tang

Vĩnh biệt Cụ Lê Đình Kình

Đau thương vĩnh biệt vị Lão cộng sản Lê Đình Kình Một người Cộng sản lão thành, quyết hiến dâng đời mình cho nhân dân, Cụ Lê Đình Kình đã từ biệt chúng ta, dưới đường đạn xuyên tim của … Continue reading

Posted in Lời vĩnh biệt, Viếng tang | Leave a comment