Category Archives: Việt Nam 2018

10 biến cố chính của Việt Nam trong năm 2018

VOA Tiếng Việt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ để nắm thêm cả chức Chủ tịch nước, 23/10/2018 1. Nhất thể hóa tổng bí thư – chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời Sau … Continue reading

Posted in Việt Nam 2018 | Leave a comment

Tổng kết tình hình Việt Nam 2018

Thanh Phương – RFI Biểu tình phản đối dự luật Đặc khu kinh tế ngày 10/06/2018, tại Sài Gòn. Kao NGUYEN / AFP Ông Nguyễn Phú Trọng thâu tóm quyền lực và đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng, Việt … Continue reading

Posted in Việt Nam 2018 | Leave a comment