Category Archives: Quản lý nhà nước trong đại dịch virus Vũ Hán

Tác động của đợt dịch Covid mới lên nền kinh tế Việt Nam

Thanh Phương “Sai lầm chiến lược của giới lãnh đạo Việt Nam là chậm mua vắc xin ở nước ngoài. Rõ ràng là với tỷ lệ các ca mắc bệnh và tử vong thấp trong năm 2020, có vẻ như … Continue reading

Posted in Quản lý nhà nước trong đại dịch virus Vũ Hán | Leave a comment

Vấn đề rất nóng ở Sài Gòn – sức cán bộ, nhân viên cơ sở đang dần kiệt

Lưu Trọng Văn Dịch kéo dài ở Sài Gòn đã kéo theo một hệ quả khó lường trước, không chỉ sức dân nghèo không chịu nổi mà cả sức cán bộ, nhân viên cơ sở của phường xã với đồng … Continue reading

Posted in Quản lý nhà nước trong đại dịch virus Vũ Hán | Leave a comment