Category Archives: Kinh tế chính trị xã hội

10 sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật ở Việt Nam năm 2023 (một góc nhìn) (*)

Dương Quốc Chính  1. Nâng cấp quan hệ Việt – Mỹ Mình cho đây là sự kiện quan trọng nhất vì nó là sự nâng cấp vượt bậc và khá bất ngờ. Nhất là do TBT NPT chủ động đề … Continue reading

Posted in Kinh tế chính trị xã hội | Leave a comment