Category Archives: Truyền thông Nga

Playing the Victim – Nằm vạ

Timothy Snyder Trần Gia Huấn dịch 4-8-2023 Russophobia – русофобия nghĩa đen là: chống Nga, ghét Nga, thù Nga, kỳ thị Nga, bài Nga, hay sợ Nga… Trong diễn văn mừng chiến thắng ngày 9/5/2023 và nhiều diễn văn khác, … Continue reading

Posted in Dối trá Putin, Truyền thông Nga | Leave a comment