Category Archives: Châu Âu hậu cộng sản

Giải quyết các vấn đề hậu cộng sản rất mệt

Kim Văn Chinh  Chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ năm 1990, nhưng những vấn đề hậu cộng sản trong nội bộ từng nước cũng như trong quan hệ các nước mới là nỗi lo chính của loài người: Các nước cộng sản cũ … Continue reading

Posted in Châu Âu hậu cộng sản | Leave a comment